You

Jy het rede om te blom

Al ooit gevoel dat dit wie jy is, nie goed genoeg is nie? Jy moet vandag hoor en weet dat jy rede het om te mag blom, om nooit weer te voel dat jy “nie goed genoeg” is nie. Jy het rede om jouself lief te hê, die mooi in jouself raak te sien en om elke dag te BLOM.

Dis is belangrik om nie meer van jouself te dink nie, maar om ‘n gesonde verstand te handhaaf laat jou toe om “goed genoeg” te voel. Jy moet jouself deur God se oë sien en weet hoe geliefd jy is.

Romeine 12:3 - 
"Ek sê vir elkeen daar onder 
julle”, om nie meer van homself 
te dink as wat dit nodig is om te 
dink nie, maar om só te dink dat 
hy ’n gesonde verstand het”.

n Gesonde, balanseerde beskouing van ons waarde is belangrik. Alhoewel God in sy Woord sê dat ons nie meer van onsself moet dink nie, is die gebod jy moet jouself liefhê soos jy jou naaste liefhet, een van die belangrikste gebooie. 

Matteus 22:39 - 
"Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself”.

Die woorde “soos jouself” toon dat ons ’n mate van eiewaarde, of selfrespek, moet hê. Ons het baie tekortkominge en maak elke dag foute, maar wanneer ons daarna streef om God te behaag, leer hy ons om onsself lief te hê sodat ons ander rondom ons kan liefhê.

Soos ‘n blom son nodig het om waarlik blom te word, so het jy as mens liefde nodig om waarlik mens te word. Om jouself lief te hê is een van die belangrikste eienskappe. Liefde laat ALLES blom.

5 Redes om aan te hou BLOM, wanneer jy nie meer “goed genoeg” voel nie:

1. Jy is die mooiste blom in God se tuin

Wat jy van jouself dink en wat jy oor jouself sê, is meer belangriker as wat ander van jou sê. Hoe jy met jouself praat maak saak. Die woorde wat uit jou mond kom, is die belangrikste woorde waaraan jy moet aandag gee. Jou eie woorde definieer wie jy is en wat jy oor jouself glo.

Spreuke 23:7 -
"Want soos hy in sy siel bereken, 
so is hy".

Dit is maklik om in die strik te trap van selfbejammering en negatiewe denke oor jouself. Iemand kan iets kleins sê van jou, wat n klein vonkie binne jou wakker maak. Ewe skielik is daar n veldbrand in jou hart van negatiewe denke oor jouself en n gevoel waar jy nie “goed genoeg” voel nie. Dis maklik om jouself te meet aan die wêreld se standaarde. Dis maklik om in iemand anders se skoene te probeer loop, om te glo dat jy nie goed genoeg is nie en om te luister wat ander van jou sê. Sodra jy toelaat dat wat een mens van jou sê, jou beinvloed, laat jy toe dat jy voor die spieël staan en nie raaksien hoe absolute juweel jy is nie.

Jy moet weet wat God van jou dink en wat God van jou sê. Nie wat die wêreld van jou dink en sê nie. Dis tyd dat jy stilsit, diep asemhaal en besef dat daar niemand soos jy is nie! Jy is jy, met jou eie talente, drome & storie. Jou storie is geskryf vir jou, vir niemand anders nie. God het n ongelooflike plan met jou lewe en hy het JOU nodig sodat sy plan verheerlik kan word.

Al hoe jy gaan loskom van die “nie goed genoeg” gevoel, is nie deur jou werke of wat jy voel jy doen en of jy suskses bereik nie. Al hoe jy “goed genoeg” gaan voel, is deur by God se voete te gaan sit, sy hart te leer ken, die barmhartige God wat Hy is, die genade wat Hy gee en om te weet dat jy in Sy oë, goed genoeg is. Geen mens gaan vir jou daardie “goed genoeg” -gevoel gee nie, net die Vader alleen.

As jy weer met jouself praat, praat met ‘n nederige hart die woorde wat God oor jou spreek. Kyk met die oë na jouself, soos God na jou kyk en weet dat jy vir hom kosbaar is. Jy is vrygekoop, jy is duur gekoop, dis n geskenk van God om in vrede te mag leef met jouself en met liefdevolle oë na jouself te mag kyk. Daarom kan jy voluit leef, nie vaskyk in jou foute nie en weet dat jy goed genoeg is.

1 Korintiërs 6:20 - 
"Julle is duur gekoop en die 
prys is reeds betaal. 
Julle moet God dus in julle 
liggaam verheerlik".

2. Jou lewe spreek fonteine van lewende water

As jy God se woord lees, sal jy weet hoe belangrik dit is om jouself lief te hê. As jy jouself lief het, laat dit jou toe om die mense rondom jou lief te hê. As jy toelaat dat God jou vul met sy lewende water, sal jy soos ‘n fontein wees wat aanhou vloei. God is al een wat jou seer in vreugde kan verander, wat vir jou vrede kan bring in ‘n ongemaklike situasie en wat liefde kan kweek in jou hart vir jouself en die mense rondom jou. Om te aanvaar dat God jou gemaak het na sy ewebeeld, laat jou toe om jou identiteit in Christus te vind. As jou identiteit in Christus gevestig is, dan sal jy wees soos ‘n boom wat aanhou vrugte dra en ‘n fontein wat vloei van lewende water.

Jesaja 12:3 - 
"En julle sal water skep met 
vreugde uit die fonteine van heil".

Jy is goed genoeg in God se oë. In God se woord noem hy jou “kostelik”. Dit moet iets in jou verander om te weet dat ons Skepper jou as “kostelik” beskou. Hy noem jou “hooggeag”. As God jou liefhet, maak dit nie eintlik saak of iemand anders jou ook liefhet nie. Sy liefde is genoeg. Glo dit en spreek dit oor jouself.

Jesaja 43: 1-8 - 
“Jy is Kostelik in My oë, 
hooggeag en ek het jou lief".

3. Sy Genade laat jou toe om te blom sonder ophou

Jou spore op aarde is wat saakmaak. Jou doel op aarde is wat saakmaak. Wat God deur jou wil kom doen, is wat saakmaak. Niemand kan in die skoene loop wat vir jou bedoel is nie. Niemand kan die pen vashou vir die storie wat vir jou geskryf is nie. Daar is n storie wat oor jou geskryf is, nog voordat jy jou voete op aarde geplaas het. Stap in daardie beloftes. Stap met vreugde, selfvertroue en vreugde. Natuurlik gaan daar n paar verhale wees wat hartseer en ongemaklik is. Dit mag dalk vir jou party dae voel of die storie nie vir jou geskryf is nie. Onthou, jou storie gaan oor die verheerliking van God. Dit gaan oor die proses om jouself lief te hê, om jou identiteit in Christus vas te lê en om te skyn ten spyte van die seer wat elke sekonde in die wêreld gebeur. 

As jy wakker word in die oggende, vul jou gedagtes met hoop, met vreugde dat hierdie dag n goeie dag gaan wees. Begin die mooi in jouself raaksien en dan sal jy besef dat jy rede het om te lewe. As jy God se genade aanvaar en sy genade in elke aspek van jou lewe raaksien, gaan jy in verwondering wees. Jy is geskape vir n rede, vandag is vir jou geleen deur genade.

2 Korintiërs 12:9 - 
"My genade is vir jou genoeg".

4. Jy is die lig vir die wêreld

Dis maklik om te dink dat iemand jou skoene sal kan volstaan. Dis nie waar nie. Jy is die lig wat moet skyn in jou moeilikste situasie. God se lig deur jou, word benodig om die duisternis te oorwin. As jy toelaat dat Sy lig deur jou skyn, gaan jy Sy vreugde ervaar en gaan jy met ‘n gelukkige hart leef. Jy gaan “goed genoeg” voel omdat sy krag deur jou skyn. Jy gaan sy liefde opnuut ervaar al gaan jy deur donker dieptes. Sy lig verlig alles.

Om te weet dat God ‘n plan het met jou lewe, laat jou toe om met “verligte oë” na jouself te kyk. Daar gaan nie plek wees vir negatiewe denke nie en wat ander van jou sê of dink gaan nie meer saak maak nie. As jy met oë van liefde na jouself en die wêreld kyk, gaan jou lig vanselfsprekend skyn.

Efesiërs 1:18 - 
"Verligte oë van julle verstand, 
sodat julle kan weet wat die 
hoop van sy roeping en wat die 
rykdom van die heerlikheid van 
sy erfdeel onder die heiliges is".

‘n Blom kan nie groei sonder sonlig nie. Weet dat as jy jou lewe toewy aan God, gaan Sy lig jou toelaat om te skyn sonder ophou. Jou lig word benodig om vreugde te saai in iemand anders se lewe.

Matteus 5:14 - 
"Julle is die lig van die wêreld. 
'n Stad wat bo-op 'n berg lê, 
kan nie weggesteek word nie".

5. Blom waar jy geplant word

Die beste tyd om te blom, is vandag. Elke dag bied soveel geleethede vir jou om te te groei en te blom waar jy geplant is. Wees jouself, lag baie, skryf jou drome op en klou vas aan hoop. As jy jouself liefhet, dan blom daar net aroma geure uit jou. 

Sorg dat jy genoeg tyd vir jouself maak, gee jouself genoeg water, aandag en jy sal sien hoe jy vanself sal blom. Dis ook nodig om somtyds die onkruid te verwyder en die verlepte gedeeltes af te sny wanneer jy deur ‘n moeilike seisoen in jou lewe gaan. Dit is nodig sodat jy weer kan groei en blom. Gun jouself tyd vir verandering en wees geduldig met jouself. Sorg dat jy genoeg sonlig kry en maak tyd vir dit wat jou gelukkig maak. 

Weet dat waar God jou plant vandag, is waar Hy jou nodig het. Geen ander plek nie. Die gras is nie groener aan die ander kant nie. Hy wil jou gebruik in die oomblik waar jy jouself tans bevind en daarom het jy Hom nodig om te blom al voel dit vir jou of jy op die verkeerde plek geplant is. Wees dankbaar waar hy jou plant, wees lief vir jouself en weet dat jy goed genoeg is.


Jy verdien die beste, jy verdien geluk, jy verdien om te blom, elke dag, vandag, nou en tot in ewigheid. Glo in jouself, glo dat jy die mooiste blom is en BLOM sonder ophou!

Om in vrede met jouself te leef, om vrede te vind oor jouself, jou foute, jou mooiste aspekte, die vergenoegdheid gevoel, dis wat jy aan jouself verskuldig is. Wees lief vir jouself, aanvaar jouself dan sal jy nie weer voel dat jy “nie goed genoeg” is nie.

Vrou, jy is genoeg, meer as genoeg. Daar is net een blom soos jy. Weet dit, glo dit en leef dit uit.

Psalm 16:11 - 
"U leer my hoe om te lewe. 
By U is daar oorvloedige blydskap. 
Uit u hand kom net wat mooi is".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *